Projekt Planerat

Förstärkning av Söder Mälarstrand

Södermalm

I höst planerar vi att börja förstärka området längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron, för att minska risken för ras. I samband med förstärkningen får sträckan också en ny gång- och cykelbana.

Projektfakta

Nödvändigt att förstärka strandkanten

Vi har gjort undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. Undersökningarna har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten längs denna sträcka för att minska risken för ras.

Sträckan får en ny gång- och cykelbana

I samband med förstärkningsarbetena bygger vi en ny gång- och cykelbana längs strandkanten vid Söder Mälarstrand. För att öka trafiksäkerheten kommer gång- och cykelbanan delvis att vara separerad.

Planerad byggstart hösten 2018

Stadens trafiknämnd godkände förslaget till genomförande förra året. Nu väntar ett beslut i Kommunfullmäktige den 19 februari och om alla tillstånd beviljas kan arbetena starta hösten 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet. 

Påverkan i närområdet

Trafiken i området stängs av under byggtiden. Vi kommer att göra tillfälliga trafikomläggningar för att, i den mån det går, minimera trafikpåverkan.

Karta

Den orangea markeringen visar sträckan som vi behöver förstärka för att minska risken för ras.

Beslut och handlingar

Beslut i trafiknämnden och kommunfullmäktige hittar du genom söktjänsten Insyn.

Trafiknämnden
Kommunfullmäktige

Visionsbilder

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad