Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Cykelstråk vid bollplan

Tallkrogen
Planerat

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Projektfakta

Vad?

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Varför?

Gång- och cykelpendlingsstråket planeras att breddas i enlighet med cykelplanens riktlinjer för god standard.

När?

Planerad byggstart under 2018.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden