Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Cykelstråk vid bollplan

Tallkrogen
Planerat

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Projektfakta

Vad?

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Varför?

Gång- och cykelpendlingsstråket planeras att breddas i enlighet med cykelplanens riktlinjer för god standard.

När?

Planerad byggstart under 2018.

Kontakt