Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Cykelstråk vid Tallkrogens bollplan

Tallkrogen

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Projektfakta

Rakare gång- och cykelstråk för arbetspendling

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Stråket ska möta stadens krav på god standard

Gång- och cykelpendlingsstråket planeras att breddas i enlighet med cykelplanens riktlinjer för god standard.

Preliminär byggstart 2018

Planerad byggstart under 2018.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad