Bild: In Praise of Shadows/Folkhem
Stadsvillor i det västra kvarteret. Bild: In Praise of Shadows/Folkhem

Klockesundsvägen

Larsboda
Planerat

Förslaget möjliggör cirka 500 bostäder i området.

Projektfakta

Vad?

Ett förslag som möjliggör cirka 500 bostäder i området, lägenheter i stadsvillor och i lamellhus, samt två förskolor med vardera 4 avdelningar.  Bebyggelsen organiseras i tre kvarter kring gröna gårdar. Förslaget syftar även till att för allmänheten tillgängliggöra viktiga rekreationsområden längs Drevviken. En stor del av ytan nyttjas idag av handelsträdgården Plantagen och Larsboda koloniträdgårdsförening.

När?

  • Granskning fjärde kvartalet 2016
  • Antagande andra kvartalet 2017

Vem?

  • Sundvalls
  • Wallenstam
  • Folkhem Trä
  • Veidekke
  • Botrygg
  • Svenska Hem i Bromma
  • 24Storage
  • Stockholm Parkering.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Perspektiv: Tengbom
Stadsvillor i östra delen. Perspektiv: Tengbom
Perspektiv
persektiv Perstorpsvägen Bild: Sundvalls/Bergkrantz
Perspektiv Perstorpsvägen Bild: Sundvalls/Bergkrantz
Bild: In Praise of Shadows/Folkhem
Stadsvillor i det västra kvarteret. Bild: In Praise of Shadows/Folkhem
Perspektiv:Ståhl arkitektbyrå
Stadsvillor intill Klockelundsvägen Perspektiv:Ståhl arkitektbyrå

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden