Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Farsta grundskola

Farsta

Farsta gymnasium byggs om till grundskola för att ge plats för fler elever i grundskolan i centrala Farsta.

Vad?

Farsta gymnasium görs om till grundskola för att Farsta grundskola (Hästhagsskolan och Kvickentorpsskolan) ska kunna flytta sin verksamhet dit.

Under tiden Farsta gymnasium byggs om utreds och projekteras en utbyggnad av Hästhagsskolan till en F-9-skola. Därefter ska även Kvickentorpsskolan byggas ut på samma sätt.

De tre förändringarna gör att det finns plats för fler grundskoleelever i centrala Farsta.

När?

I de delar av ombyggda Farsta gymnasium som var färdiga till hösten 2015 startade Adolf Fredrik 4 musikklasser. Till hösten 2016 tas ytterligare 2 klasser in. 
Planerad flytt av Hästhagsskolan och Kvickentorpsskolan är till terminsstart 2017.

Kontakt

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad