Karta över planområdet.
Planområdet Burmanstorp 1 med flera.

Burmanstorp 1 m.fl

Farsta
Planerat

Uppemot 3 000 lägenheter, två grundskolor, förskolor, service, handel och verksamheter.

Projektfakta

Vad?

I östra delen av Farsta, längs med Nynäsvägen, ligger ett verksamhetsområde som tidigare disponerades av Televerket och numera av Telia. Sommaren 2016 kommer Telia att flytta sin verksamhet. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en omvandling av området till en stadsdel med en blandning av bostäder, verksamheter, kontor, service och skola.

Varför?

Förslaget utgör en viktig del i att nå målet om 40 000 nya bostäder till år 2020 samt ingår i influensområdet för utbyggd tunnelbana. Projektet kan även bidratill att stärka Farsta som tyngdpunkt.

När?

Planen hanteras med följande preliminära tidplan:

  • Start-PM: 15 mars 2016
  • Det finns inget datum för samråd

Vem?

Ikano bostad och Rikshem.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Tognolina

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, Exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden