Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Mätpinnen 1-2

Fagersjö
Planerat

Nybyggnation av cirka 50-100 lägenheter.

Projektfakta

Vad?

Nybyggnation av cirka 50-100 lägenheter i flerbostadshus

När?

Samråd fjärde kvartalet 2016
Granskning andra kvartalet 2017
Antagande andra kvartalet 2017

Vem?

Familjebostäder AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Ibohm

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden