Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Drottninggatan

Norrmalm
Planerat

Gågatan Drottninggatan förlängs mellan Tegnérgatan och Kungstensgatan.

Projektfakta

Vad?

Förlängning av Drottninggatans gågata norrut två kvarter, från Tegnérgatan till Kungstensgatan.

  • Trafiksäkerhetsåtgärder som tydliggör prioritet för gående  av Drottninggatans korsningar med Vattugatan, Herkulesgatan, Jakobsgatan, Fredsgatan, Tegnérgatan och Olof Palmes gata
  • Omreglering av Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan till förbud mot trafik med fordon
  • Komplettering och översyn av sittplatser för Drottninggatans hela sträckning
  • Komplettering och översyn av isttplatser längs med Norrtullsgatan norr om Odengatan

Separat projekt: Sommargågata på Drottninggatan mellan Tegnérgatan och Observatoriegatan under sommaren 2017. Samverkan kommer att ske i det fortsatta arbetet projekten emellan för att dra lärdomar till den permanenta utformningen av förlängningen av gågatan.

 

Varför?

Åtgärderna görs för att tydligare prioritera gående. I och med att den permanenta gågatan Drottninggatan förlängs blir det bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående.

När?

Arbetet påbörjas våren 2017. Omskyltning till permanent gågata sker under 2018. Under sommarmånaderna 2017 kommer Drottninggatan mellan Tegnérgatan och Obeservatoriegatan vara en tillfällig sommargågata.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet

 

Kontakt