Fyra personer står vid en klätterställning i Dianaparken
Dianaparken

Dianaparken

Hjorthagen
Planerat

Dianaparken som ligger högst upp på berget i Hjorthagen vid Dianavägen 17, ska rustas upp och utvecklas.

Projektfakta

Vad?

Dianaparken ligger i gamla Hjorthagen och planerades och byggdes på 1950-talet. Från parken har besökaren en fin utsikt ut över Värtan i norr. I syd ansluter Hjorthagsparken via en stentrappa. Idag finns en klätterställning, två sandlådor, en liten rutschkana samt gungor i parken.

Varför?

Parken renoverades senast för 12 år sedan och under 2016 beslutade Östermalms stadsdelsnämnd att det var dags igen. Därför gav nämnden Östermalms stadsdelsförvaltning i uppdrag att rusta upp parken.

I och med upprustningen kommer förvaltningen att undersöka hur ni som bor nära parken använder den och hur ni vill att den ska utvecklas.

När?

Under våren 2017 kommer förvaltningen att hålla en medborgardialog för att samla in synpunkter och önskemål från dig och andra som bor i området.

Lek och tyck den 27 april

Den 27 april arrangerar förvaltningen en "lek- och tyckdag" på plats i parken för att samla in underlag för den kommande planeringen.

Dagtid träffar förvaltningen direkt inbjudna deltagare från bland annat förskolor, Hjorthagens skola, ungdomsgården, stadsdelsnämndens olika råd, med flera.

Klockan 15–18 är det dags för alla andra intresserade som vill vara med att titta förbi. Vi bjuder på samtal om parken, roliga aktiviteter och fika Du får:

  • Prata med projektledare för upprustningen.
  • Lekaktiviteter för barnen som får måla, bygga sin drömklätterställning och fantisera kring framtidens lekplats.
  • Ta gärna med picknickkorgen!

Efter dialogen

Efter dialogen kommer förvaltningen att visa några av synpukterna och idéerna från dialogen på webbplatsen. Samtliga synpunkter kommer att samlas i en rapport som lämnas till diariet.

En presentation av programförslaget för parken kommer senare under 2017.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden