vy från nordöst med Brunskogsbacken i förgrunden. Bild: ÅWL
Vy från nordöst, med Brunskogsbacken i förgrunden. Ill: ÅWL

Kymmendö 3-5

Farsta strand
Planerat

Ett fem våningar högt bostadshus med cirka 28 hyreslägenheter och plats för förskola på bottenplanet ersätter den befintliga centrumbyggnaden på torget.

Projektfakta

Vad?

Den befintliga centrumbyggnaden på fastigheten Kymmendö 3 på Brunskogsbacken ersätts med ett fem våningar högt bostadshus med cirka 28 hyreslägenheter och plats för förskola på bottenplanet.

Förslaget ingår i programmet Tyngdpunkt Farsta.
Tyngdpunkt Farsta

Vem

Fastigheten ägs av Stockholm stad. Familjebostäder har idag tomträtt på fastigheten och marken ska i fortsättningen upplåtas på samma sätt.

När

Start-PM december 2015
Samråd andra kvartalet 2016
Granskning fjärde kvartalet 2016
Antagande andra kvartalet 2017

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Bildgalleri

Torget sett från söder med huset
Torget sett från söder med huset
Karta med planområde markerat
vy från nordöst med Brunskogsbacken i förgrunden. Bild: ÅWL
Vy från nordöst, med Brunskogsbacken i förgrunden. Ill: ÅWL

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret