Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordöst med Brunskogsbacken och torget i förgrunden. Illustration: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordöst med Brunskogsbacken och torget i förgrunden. Illustration: ÅWL Arkitekter

Kymmendö 3

Farsta strand
Planerat

Ett bostadshus med cirka 35 hyreslägenheter och plats för förskola på bottenplanet ersätter den befintliga centrumbyggnaden på torget.

Projektfakta

Vad?

Den befintliga centrumbyggnaden på fastigheten Kymmendö 3 på Brunskogsbacken ersätts med ett bostadshus med 35 hyreslägenheter och plats för ny förskola i byggnadens två nedersta våningar.

Den nya byggnaden består av två sammansatta byggnadskropparsom tillsammans bildar en L-form. Den ena delen är placerad mot Brunskogsbacken i norr och tillåts vara sju våningar samt ha en indragen åttonde våning. Den andra delen är placerad mot ett torg i öster och tillåts vara två våningar.

Förslaget ingår i programmet Tyngdpunkt Farsta.
Tyngdpunkt Farsta

Vem

Fastigheten ägs av Stockholm stad. Familjebostäder har idag tomträtt på fastigheten och marken ska i fortsättningen upplåtas på samma sätt.

När

  • Start-PM december 2015
  • Samråd andra kvartalet 2016
  • Granskning 12 april 2017 – 17 maj 2017
  • Antagande 31 augusti 2017
  • Laga kraft september 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordöst med Brunskogsbacken och torget i förgrunden. Illustration: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordöst med Brunskogsbacken och torget i förgrunden. Illustration: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordväst med Brunskogsbacken i förgrunden. Illustration: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordväst med Brunskogsbacken i förgrunden. Illustration: ÅWL Arkitekter
Karta med planområde markerat
Torget sett från söder med huset
Torget sett från söder med huset
Situationsplan för del av fastigheten Kymmendö 3 m.fl. Illustration: ÅWL Arkitekter
Situationsplan för del av fastigheten Kymmendö 3 m.fl. Illustration: ÅWL Arkitekter

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Nyheter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden