Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Projekt Planerat

Datahall mellan Flatenvägen och Tyresövägen

Flaten

En datahall uppförs på den östra delen av fastigheten Solvärmen 1. Datahallens överskottsvärme återvinns till fjärrvärmenätet.

Projektfakta

Vad?

Uppförande av datahall på del av fastigheten Solvärmen 1. Planen möjliggör även lager- och logistikverksamheter med begränsad påverkan på omgivningen.

Det föreslagna planområdet är beläget mellan Flatenvägen och Tyresövägen i stadsdelen Flaten.

Planområdet är i dagsläget obebyggt. I anslutning till planområdet, inom den västra delen av fastigheten Solvärmen 1, ligger Skarpnäcks värmeverk.

Överskottsvärmen från datahallen planeras kunna bidra till stadens uppvärmning och är en viktig del i Stockholms ambition om att bli en fossilfri stad till 2040.

Under samrådstiden har en del synpunkter kommit in. De inkomna synpunkterna hanteras och studeras vidare i det fortsatta arbetet.

När?

Samråd 9 maj –13 juni 2017
Granskning 22 november – 20 december 2017
Antagande Kvartal 1 2018

Vem?

Fortum Värme

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Bilder

Föreslagen byggnad för datahall, med kontorsdel till vänster i bild, och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut.
Föreslagen byggnad för datahall och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut. Bild: Sweco Architects AB
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen.
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Nyheter

Uppdaterad