Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Cykelstråk vid Tallkrogens bollplan

Tallkrogen

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Projektfakta

Rakare gång- och cykelstråk för arbetspendling

Stockholms stad vill höja standarden på det prioriterade gång- och cykelstråket för arbetspendling längs med Nynäsvägen. Sträckningen planeras genare och diskussion pågår kring användningen av ytorna inom området.

Stråket ska möta stadens krav på god standard

Gång- och cykelpendlingsstråket planeras att breddas i enlighet med cykelplanens riktlinjer för god standard.

Preliminär byggstart 2018

Planerad byggstart under 2018.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad