Citybanan

Södermalm, Norrmalm, Vasastaden, Riddarholmen, Gamla stan, Årsta, Östberga, Liljeholmen och Västberga
Pågående

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel med två nya stationer under T-centralen och vid Odenplan. Projektet bygger också en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta.

Projektfakta

Varför?

Åtta av tio tågresor börjar eller slutar i Stockholm. Med Citybanan får dubbelt så många tåg plats på de nuvarande järnvägsspåren genom staden, eftersom pendeltågen får två egna spår i en tunnel. Det gör att fler kan resa kollektivt, koldioxidutsläppen minskar, miljö blir bättre och resorna går snabbare.

Vad?

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholms innerstad, med nya stationer under T-centralen och vid Odenplan. Den kommer att väsentligt förbättra tillgänglighet till innerstaden samt öka kapaciteten för såväl pendel- som gods-, regional- och fjärrtågtrafik. I projektet ingår även att bygga en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta/Älvsjö. Bron fungerar som en gigantisk växel som leder tågen rätt. Alla tåg kommer att kunna gå tätare och punktligare, och byten blir smidigare tack vare de nya stationernas närhet till buss och tunnelbana. Dessutom förbättras även tågförbindelserna med Mälardalen och resten av Sverige.

Citybanan är ett projekt med miljöfrågor i fokus. Man använder syntetisk diesel och ser till att alla utsprängda bergmassor återanvänds. Citybanans stationer och tunnlar ska ge en mycket bra miljö. Ren luft, ljuddämpade spår och rent spillvatten är några exempel på detaljer man arbetar med.

Vem?

Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Projektet finansieras av staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Staten är via Trafikverket huvudfinansiär, Stockholms läns landsting bidrar via SL med arbetsgrupper och medverkar i stationsutformningen och handlar upp ersättningstrafik. Stockholms stad ansvarar för vägnätet.

När?

Den officiella byggstarten av Citybanan var den 9 januari 2009. Citybanan öppnar för trafik den 10 juli 2017.

Påverkan i närområdet

I och med att tunneln är färdigsprängd så har störningar för människor som bor eller arbetar nära bygget minskat drastiskt. Men många påverkas fortfarande av Citybanans arbeten ovan och under mark. Här hittar du områdesinformation om hur du kan påverkas. Välj stadsdel och läs mer om arbetena i respektive område.

Läs mer om Citybanan på Trafikverkets webbsida.

Trafikverket har huvudansvaret, leder projektet och svarar på byggfrågor. SL svarar på frågor som rör kollektivtrafiken och Stockholms stad ansvarar för gatu-och markfrågor.

För frågor om kollektivtrafiken, kan du ringa SL:s kundtjänst på telefonnummer 08-600 10 00.

Stockholms stad svarar på frågor som rör gator och mark på telefonnummer 08-508 260 00.

Trafikverket svarar på frågor om bygget. Ring Citybanans informationstelefon på 08-762 40 40. Du kan också skicka e-post till .

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden