Citybanan

Södermalm, Norrmalm, Vasastaden, Riddarholmen, Gamla stan, Årsta, Östberga, Liljeholmen och Västberga
Pågående

Citybanan invigs den 9 juli!

Läs allt om invigningen den 9 juli på Trafikverkets webbplats.

Läs mer om Trafikverkets bygge av Citybanan.

Projektfakta

Varför?

Åtta av tio tågresor börjar eller slutar i Stockholm. Med Citybanan får dubbelt så många tåg plats på de nuvarande järnvägsspåren genom staden, eftersom pendeltågen får två egna spår i en tunnel. Det gör att fler kan resa kollektivt, koldioxidutsläppen minskar, miljö blir bättre och resorna går snabbare.

Vad?

Den 9 juli 2017 inviger vi Citybanan, en pendeltågstunnel under centrala Stockholm. På de två nya stationerna knyts pendeltåg och tunnelbana samman. På så sätt möjliggörs snabba, smidiga och miljövänliga resor i ett växande Stockholm, både med kollektivtrafik och för övrig tågtrafik. Den 10 juli börjar ordinarie trafik gå.
På de två spåren söder om Stockholm C har det länge varit fullt, här passerar cirka 550 tåg per dygn och 60 procent av dem är pendeltåg. I tunneln får pendeltågen två egna spår genom Stockholm vilket fördubblar kapaciteten för all tågtrafik då pendeltågen flyttas ner i tunneln, och övriga tåg går kvar på befintliga spår. Eftersom så stor andel resenärer i Sverige börjar, slutar eller passerar genom Stockholm blir det en vinst för hela landet. När Citybanan och de två nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan öppnar kommer de vara en del av det befintliga pendeltågssystemet. Trafikförvaltningen/SL ansvarar för de två nya stationerna och pendeltågstrafiken.
Miljön blir bättre om fler åker kollektivt. Stockholm, Mälardalsregionen och landets tågresenärer vinner på de ökade möjligheterna möjlighet att resa med tåg. Citybanans stationer och tunnlar ska även ge en mycket bra miljö. Ren luft, ljuddämpade spår och rent spillvatten är några exempel på det.Säkerhet och komfort har varit vägledande för utformningen av de två nya stationerna. Inomhusmiljöerna är ljusa, tysta och säkra med genomtänkt arkitektur, bra ventilation och glasväggar som avskärmar plattformarna från spåren. Trafikverket äger och har ansvar för spår och tunnlar.

Vem?

Trafikverket har byggt Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Projektet finansieras av staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Staten är via Trafikverket huvudfinansiär, Stockholms läns landsting bidrar via SL med arbetsgrupper och medverkar i stationsutformningen och handlar upp ersättningstrafik. Stockholms stad ansvarar för vägnätet.

När?

Den officiella byggstarten av Citybanan var den 9 januari 2009. Citybanan öppnar för trafik den 10 juli 2017.

 

Läs mer om Citybanan på Trafikverkets webbplats.

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden