Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1
Visionsbild: Wingårdhs arkitekter
Projekt Planerat

Centrala Telefonplan

Västberga

Centrala Telefonplan omfattar fyra kvarter med höghusen Tellus Towers. Projektets syfte är att skapa bostäder och verksamheter i ett redan attraktivt läge. Centrala Telefonplan ska täcka över tunnelbanan och länkas samman med kringliggande områden och bli en mötesplats för hela staden.

Projektfakta

Totalt planeras fyra olika kvarter med ca 1 500 lägenheter, tolv förskoleavdelningar, lokaler i bottenvåningarna, cykelgarage, bussterminal och ny kvartersmark på överdäckningen.

Centrala Telefonplan omfattar fyra kvarter varav höghusen Tellus Towers ligger i ett av dem. Projektet omfattar området kring Telefonplans tunnelbanestation och planeras få en överdäckning av tunnelbanan, fyra kvarter med bostäder med lokaler i bottenvåningarna och 12 avdelningar förskolor en ny park och ett nytt torg på överdäckningen.

Området runt Telefonplan har de senaste 10 åren genomgått stora förändringar och ca 1700 lägenheter har byggts i tidigare verksamhets- eller kontorslokaler.

Tellus Towers

Tellus Towers består av två bostadshus på 77 respektive 58 våningar om ca 1 200 lägenheter varav 400 stycken hyresrätter, en förskola med 8 avdelningar och verksamheter i bottenvåningen. I ett av tornen föreslås ett hotell om ca 200 lägenheter med reception med mera i bottenvåningen. Högst upp i det högre tornet föreslås ett besökscentrum med en bar, restaurang och utsiktsplats. Byggherre är SSM Fastigheter AB.

Tunnelbanekvarteret

Dagens tunnelbanestation byggs om för att överdäckas. Dessutom ska av- och på stigning till buss samt tunnelbanestationen innehålla utökad service.

Tvålflingan 5

De två östra kvarteren föreslås innehålla 320 lägenheter, ett garage för ca 100 bilar och cykelgarage , en förskola om fyra avdelningar och verksamheter i bottenvåningarna. De två bostadskvarteren har vardera ett bostadstorn om 17 respektive 10 våningar. Byggherre är Stena Fastigheter. Kvarteren ligger på var sin sida om tunnelbane”-diket” som föreslås överdäckas med ett offentligt torg.

Överdäckning och nya offentliga ytor

Tunnelbanediket föreslås att överdäckas och ett nytt torg skapas. Flygelgatan förslås att förlängas och via torget ansluta till Mikrofonvägen. Från Telefonvägen kan man nå torget via en ny bro som ansluter till Cembalogatan.

Tidplan

  • Tidig markreservation beslutades i exploateringsnämnden 4 februari 2016
  • Samråd planeras till vintern 2017/2018
  • Byggstart kan ske tidigast under 2019 och de första lägenheterna kan vara klara för inflyttning tidigast 2020

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1
Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1, Wingårdhs arkitekter
Visionsbild Tellus Towers entréplan, Wingårdhs arkitekter
Visionsbild Tellus Towers entréplan, Wingårdhs arkitekter
Vy från Flygelgatan över park och kvarter 3. Illustration: Varg Arkitekter.
Vy från Flygelgatan över park och kvarter 3. Illustration: Varg Arkitekter.

Kontakt

Sofia Landberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter Telefonplan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad