Centrala Telefonplan

Västberga
Planerat

Centrala Telefonplan omfattar de två projekten Tvålflingan 5 och Västberga 1:1 mm, med höghusen Tellus Towers. Vid Telefonplans tunnelbanestation planeras en delvis överdäckning av tunnelbanan, bostäder, förskolor och lokaler. Området runt Telefonplan har de senaste åren genomgått stora förändringar. Ett stort antal nya bostäder har byggts i tidigare verksamhets- eller kontorslokaler.

Projektfakta

Totalt planeras ca 1 500 lägenheter, åtta förskoleavdelningar, lokaler i bottenvåningarna, matvarubutik, cykelgarage, bussterminal och upprustad kvarterspark i fyra olika kvarter.

Arkitekturen ska vara variationsrik och göra Centrala Telefonplan till en attraktiv knutpunkt för stadsdelen och skapa nya kopplingar över spårområdet.

Västberga 1:1/Tellus Towers

De två västra kvarteren heter Västberga 1:1, publikt kallat Tellus Towers omfattar fyra byggnader. Det första kvarteret innehåller två bostadshus på 77 respektive 58 våningar om ca 1 200 lägenheter, en förskola med 8 avdelningar och verksamheter i bottenvåningen i hela kvarteret. Det andra kvarteret överdäckar Telefonplans tunnelbanestation med stationsytor för tunnelbana och buss, cykelgarage och kommersiella ytor. Där finns ett hus på 17 våningar med ca 45 lägenheter, och en byggnad i två våningar som binder samman de övriga byggnaderna. Den lägre byggnaden inrymmer verksamhetslokaler och en lobby för bostäderna. Byggherre är SSM Fastigheter.

 

Visionsbild över nya Tellus Towers, SSM Fastigheter/Wingårdhs arkitekter

Tvålflingan 5

De två östra kvarteren heter Tvålflingan 5. Där pågår redan ett planarbete för ca 450 lägenheter. Planerad bebyggelse omfattar 280 lägenheter i 4-10 våningar och fyra förskolavdelningar. Byggherre är Stena Fastigheter.

 

Vy från Vy från Flygelgatan över park och kvarter 3 (Varg Arkitekter)

Tidplan Centrala Telefonplan

  • Tidig markreservation beslutades i exploateringsnämnden 4 februari 2016
  • Samråd planeras till 2018
  • Byggstart kan ske tidigast under 2019 och de första lägenheterna kan vara klara för inflyttning tidigast 2020

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1
Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1, Wingårdhs arkitekter

Kontakt

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Nyheter Telefonplan

-