Bryggvägen från vattnet
Bryggvägen från vattnet

Bryggvägen

Gröndal
Pågående

På Bryggvägen i Gröndal planeras ett nytt område med cirka 400 bostäder, verksamheter och grönområden vid Mälarens strand. Längs vattnet skapas nya möjligheter till promenader och umgänge.

Projektfakta

400 lägenheter på Bryggvägen

Områdets huvudgata är Bryggvägen som från Gröndalsvägen leder ner till vattnet. Längs med gatan planteras träd och en ny park skapas centralt i området. Här planeras cirka 400 lägenheter med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, och en förskola.

Intill förskolan planeras också en allmän lekplats. I flera av husen finns möjlighet att driva affärsverksamheter i bottenplan. Husens höjd trappar ner mot vattnet, med undantag för ett högre hus i väster. Vid vattnet skapas en ny allmän plats med bryggor och möjlighet att promenera och umgås längs Mälaren.

Under våren 2015 började Trafikverket bygga en anläggning för att ta hand om dagvatten från Essingeleden vid Gröndalsbron.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats

Utvecklade stadsstråk 

Inom Gröndal och angränsande stadsdelar pågår ett stort stadsutvecklingsarbete. Staden utvecklar stadsstråken mellan Södermalm – Liljeholmen – Telefonplan – Axelsberg – Gröndal för att binda samman stadsdelarna och skapa en tätare stad.

Enligt översiktsplanen ska staden verka för att skapa attraktiva stråk och bättre möjligheter till rekreation vid vatten. Utbyggnad av strandpromenader ska utvecklas där det är möjligt.

Tidplan

Byggstart hösten 2015. Stockholms stads arbeten påbörjades i februari 2016. Klart 2018/19.

Byggherrar

Projektets byggherrar är:

Trafikverket genomför arbeten på Gröndalsbron.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Bryggvägen situationsplan
Bryggvägen situationsplan
Översiktskarta Bryggvägen
Översiktskarta Bryggvägen
Illustration Balneum, uppförs av Genova Property Group.
Illustration Balneum, uppförs av Genova Property Group.
Illustration Gröndal strand. Uppförs av NCC.
Illustration Gröndal strand. Uppförs av NCC.
Illustration Gröndal, vy från vattnet. Uppförs av ALM Equity
Illustration Gröndal, vy från vattnet. Uppförs av ALM Equity
Illustration Gröndal, balkong. Uppförs av ALM Equity
Illustration Gröndal, balkong. Uppförs av ALM Equity

Kontakt

Information och frågor om Bryggvägen

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden