Ungefärlig avgränsning av det aktuella planområdet.
Projekt Planerat

Bostadsrätter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Förslaget innebär ca 75 bostadsrätter i två flerbostadshus vid kv Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Projektfakta

Flerbostadshus vid Trollesundsvägen 

Detaljplanen föreslår byggnation av ett flerbostadshus med ca 50 bostadsrätter vid Bandhagen centrum. Bostadshuset som planeras ligga längs tunnelbanespåret vid Bandhagen tunnelbanestation är V-format med 5 våningar mot Trollesundsvägen och 7 våningar längs med tunnelbanespåret. I markplan inryms ett garage och möjliga verksamhetslokaler mot Trollesundsvägen. 

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Förhoppningen är att projektet ska bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen och skapa en ökad stadsmässighet.

Tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017
  • Samråd: 20 februari till 30 mars 2018
  • Granskning: kvartal två 2018
  • Antagande: kvartal tre 2018

Byggaktör

Wallenstam AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stina Bäckström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad