Flygfoto med ungefärlig avgränsning av det aktuella planområdet.
Ungefärlig avgränsning av det aktuella planområdet.
Projekt Planerat

Bostadsrätter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Förslaget innebär ca 75 bostadsrätter i två flerbostadshus vid kv Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Projektfakta

75 bostadsrätter längs Trollesundsvägen 

Projektet innefattar två flerbostadshus längs Trollesundsvägen med sammanlagt cirka 75 bostadsrätter.  vid Bandhagen centrum. I det östra läget närmast tunnelbanespåret föreslås en byggnad i V-form med 5 våningar mot Trollesundsvägen och 7 våningar längs med tunnelbanespåret. I markplan inryms ett garage och verksamhetslokaler mot Trollesundsvägen. 

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Projektet kommer också bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen och skapa en ökad stadsmässighet. För att öka trygheten för förbipasserande ska bostadshusen ha entréer vända mot gatan.

Tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017
  • Samråd: februari 2018
  • Granskning: kvartal två 2018
  • Antagande: kvartal tre 2018

Byggaktör

Wallenstam AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stina Bäckström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad