Illustrationsbild över hus
Illustration över kvarteret Skogsstjärnan vid Lövstavägen
Projekt Pågående

Bostäder vid Lövstavägen

Hässelby Villastad, Hässelby Gård

I kvarteret Skogsstjärnan intill Lövstavägen i Hässelby Gård har 234 bostäder byggts i flerbostadshus. I projektet ingår också upprustning av Lövstavägen till en mer stadsmässig gata med trottoarer på båda sidor av vägen.

Projektfakta

Nya bostäder och upprustning av Lövstavägen

I det nya kvarteret byggs 234 bostäder i flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. En ny entré skapas till Karl Bondes skog. I samband med bostadsbebyggelsen vid Johannelund upprustades Lövstavägen till en stadsmässig gata. Upprustning har genomförts fram till korsningen vid Skattegårdsvägen, vilket innebär att även kvarteret Skogsstjärnan får trottoarer på båda sidor av Lövstavägen. Stockholm stads arbeten avslutades under hösten 2017.

Inflyttningen i flerbostadshusen påbörjas i slutet av 2017 och pågår till kvartal 3 2018.

Ikano bostad och Svenska Bostäder bygger

Stockholms stad, exploateringskontoret, har byggt om Lövstavägen och rustat upp Karls Bondes skog. Ikano bostad bygger 127 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Skogsstjärnan och Svenska Bostäder bygger 108 hyresrätter.

Svenska Bostäders hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, bostad.stockholm.se eller på telefon 08-785 88 30. Vid intresse för bostadsrätterna, kontakta Ikano bostad.

Fler bostäder och utveckling av ytterstaden

Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga nya bostäder på bland annat ett före detta upplagsområde och samtidigt rusta upp Lövstavägen, bidrar detta projekt till att uppfylla dessa mål.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ulrika Jameson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronika Sundberg

Projektledare, Ikano Bostad

Monica Staaf

Projektledare, Svenska bostäder

Suzanne Frejd

Kommunikatör, Svenska bostäder

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad