Gatuperspektiv radhus. Bild: Metod arkitekter AB
Gatuperspektiv radhusen vid den nya vägen Bild: Metod arkitekter AB
Projekt Planerat

Bostäder vid Fagersjövägen och Kontoristvägen

Hökarängen

Nya bostäder som överensstämmer med Hökarängens karaktäristiska bebyggelsestruktur i ett natur- och kollektivtrafiknära läge.

Projektfakta

Vad?

Bostäder i utkanten av Hökarängen fördelat på ett flerbostadshus vid Fagersjövägen, två flerbostadshus vid Kontoristvägen samt 19 radhus längs en ny gata. Placeringen av bebyggelsen ska anpassas efter befintlig terräng utifrån ambitionen att göra så litet intrång i naturmiljön som möjligt.

När?

Granskning första kvartalet 2018
Antagande tredje kvartalet 2018

Vem?

Mecon Bygg AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Tognolina

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bilder

Gatuperspektiv radhus. Bild: Metod arkitekter AB
Gatuperspektiv radhusen vid den nya vägen Bild: Metod arkitekter AB

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad