Bryggvägen från vattnet
Bryggvägen från vattnet
Projekt Pågående

400 bostäder vid Bryggvägen

Gröndal

På Bryggvägen i Gröndal planeras ett nytt område med cirka 400 bostäder, verksamheter och grönområden vid Mälarens strand. Längs vattnet skapas nya möjligheter till promenader och umgänge.

Projektfakta

400 lägenheter vid Gröndal strand

Områdets huvudgata är Bryggvägen som från Gröndalsvägen leder ner till vattnet. Längs med gatan planteras träd och en ny park skapas centralt i området. Här planeras cirka 400 lägenheter med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. I bottenplan i Byggvestas fastighet planeras en förskola för 60 barn. Intill förskolan planeras också en allmän lekplats. Husens höjd trappar ner mot vattnet, med undantag för ett högre hus i väster. Vid vattnet skapas en ny allmän plats med bryggor och möjlighet att promenera och umgås längs Mälaren.

Under våren 2015 började Trafikverket bygga en anläggning för att ta hand om dagvatten från Essingeleden vid Gröndalsbron. 
Mer information finns på Trafikverkets webbplats

Utvecklade stadsstråk 

Enligt översiktsplanen ska staden verka för att skapa attraktiva stråk och bättre möjligheter till rekreation vid vatten. Inom Gröndal och angränsande stadsdelar pågår ett stort stadsutvecklingsarbete. Staden utvecklar stadsstråken mellan Södermalm – Liljeholmen – Telefonplan – Axelsberg – Gröndal för att binda samman stadsdelarna och skapa en tätare stad.

Tidplan

  • Byggstart hösten 2015.
  • Stockholms stads arbeten påbörjades i februari 2016.
  • Området beräknas vara klart 2018/19.

Störande arbeten

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas.
Arbeten pågår i området i under vardagar kl. 7-19.
Totalprojekt (ALM Equity och Byggvesta) utför arbete på lördagar kl. 9-17.

Byggherrar

I byggområdet är det flera byggherrar. Respektive byggherre ansvarar för sin produktion av bostäder inom sin respektive tomt. Exploateringskontoret har ansvar för byggnation av allmän platsmark, det vill säga allmänna gator, parker och torg.

Projektets byggherrar är:

Trafikverket genomför arbeten på Gröndalsbron.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Översiktskarta Bryggvägen
Översiktskarta Bryggvägen
Illustration Gröndal, vy från vattnet. Uppförs av ALM Equity
Illustration Gröndal, vy från vattnet. Uppförs av ALM Equity
Illustration Gröndal, balkong. Uppförs av ALM Equity
Illustration Gröndal, balkong. Uppförs av ALM Equity
Illustration Balneum, uppförs av Genova Property Group.
Illustration Balneum, uppförs av Genova Property Group.
Illustration Gröndal strand. Uppförs av NCC.
Illustration Gröndal strand. Uppförs av NCC.

Kontakt

Information och frågor om Bryggvägen

Pär Sandin

Byggledare, Forsen AB

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad