Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Bostäder mellan Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan

Stadshagen

Cirka 100 nya bostäder byggs i kvarteret Paradiset, mellan Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan.

Projektfakta

En ny bostadsbyggnad med cirka 100 lägenheter planeras i kvarteret. Förslaget är nio våningar och innehåller butikslokaler i bottenvåningen samt en passage från Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan. Rivning och byggstart skedde 2015 och inflyttning sker under 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad