Kartvy med projekt markerade i grönt.
Ture Nermans Gränd och Basaren. Karta: Stockholms stad
Projekt Pågående

Bostäder längs Hantverkargatan och upprustning av Ture Nermans Gränd

Kungsholmen

44 lägenheter byggs längs Hantverkargatan i projektet Basaren.

Projektfakta

44 lägenheter längs Hantverkargatan

Stockholms kooperativa bostadsförening bygger 44 lägenheter längs Hantverkargatan. Under andra och tredje kvartalet 2018 kommer staden att iordningställa trappor, på båda sidorna om byggnaderna mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata.

Inflyttning 2018

I februari 2018 är det inflyttning i SKB:s nya bostäder på Hantverkargatan.

Stockholms stad och SKB bygger

Stockholms kooperativa bostadsförening, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Upprustning av Ture Nermans Gränd

Ture Nermans Gränd har upprustats och öppnade igen under december 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Om Basaren i Bygg- och plantjänsten

Om Ture Nermans Gränd i Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad