Bergbana och trappa ned till centrum
Nuvarande bergbana i Skärholmen

Bergbana

Skärholmen
Planerat

Trafikkontoret har börjat projektera en ny bergbana i Skärholmen.

Projektfakta

Vad?

Projekt för att bygga om den befintliga bergbanan i Skärholmen.

Varför?

Bergbanan i Skärholmen har haft problem sedan den invigdes vid millennieskiftet med ideliga driftstörningar. De reparationer och ombyggnader som gjorts har inte gett effekt. Kontoret har därför beslutat om en total ombyggnad för att åstadkomma en rimlig driftsäkerhet.

Vem?

Trafikkontoret ansvarar för projektet i samråd med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

När?

Ambitionen är att den nya bergbanan ska kunna tas i drift någon gång under 2019–2020.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden