Bilköer på Kungsbron
Kungsbron. Foto: Fredrik Wittbjer
Projekt Genomfört

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på Kungsbron

Norrmalm

Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för buss och cykel på Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen.

Projektfakta

Nya bussfiler, tydligare cykelbanor och bättre säkerhet för gående

En tidsbegränsad bussfil (som gäller under högtrafik), tydligare och längre cykelbanor kommer att byggas.

För att öka framkomligheten, görs en bussfil mellan Blekholmsterrassen och Vasagatan i riktning österut.

Ett nytt signalprogram i korsningen Kungsgatan-Vasagatan tar bort en konfliktsituation och kommer att förbättra trafiksäkerheten för gående.

Kortare restid under högtrafik

Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen har under högtrafik dålig framkomlighet för både buss och cykeltrafik. Bussar har ibland även svårt att nå Cityterminalen.

Trafiksäkerheten behöver även förbättras på sträckan, framför allt i korsningen Vasagatan-Kungsgatan.

Åtgärderna kommer att skapa högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Cykelfältet mellan Blekholmsterrassen och Vasagatans pendlingsstråk förväntas medföra att restiden för cyklister kortas och att trafiksäkerheten kommer att förbättras. Busstrafiken kommer även att flyta bättre.

Genomfört under 2015

Arbetet beräknas pågå från början av juli till hösten 2015.

Påverkan i närområdet

Två lastplatser och tre bussuppställningsplatser vid Kungsbron nummer 19–21 och en lastplats vid Kungsgatan 65 tas bort permanent.

Här kan du lasta, lossa och parkera under och efter byggtiden:

  • Under byggtiden hänvisar vi till lastfaret under Kungsbron eller till plats som inte har stoppförbud.
  • Efter byggtiden kommer bussfilen att ha parkeringsförbud utanför högtrafik, vilket innebär att man endast stanna till och lasta av och på.

Det kommer att förekomma störande ljud under byggtiden.

Karta över åtgärder sträckan Vasagatan–Blekholmsterrassen (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad