Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Basaren

Kungsholmen
Pågående

44 lägenheter byggs längs Hantverkargatan. Ture Nermans Gränd har upprustats och öppnade igen under december 2016.

Projektfakta

44 lägenheter längs Hantverkargatan

Stockholms kooperativa bostadsförening bygger 44 lägenheter längs Hantverkargatan. Staden kommer under 2017 iordningställa trappor på ömse sidor om byggnaderna mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata.

Ture Nermans Gränd har upprustats och öppnade igen under december 2016.

Inflytt 2017

I december 2017 är det inflyttning i SKB:s nya bostäder på Hantverkargatan.

Stockholms stad och SKB bygger

Stockholms kooperativa bostadsförening, exploateringskontoret och Trafikkontoret.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Om Basaren i Bygg- och plantjänsten

Om Ture Nermans Gränd i Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Admir Dzemidzic

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling