Axelsbergs centrum, visionsbild.
Axelsbergs centrum, visionsbild.

Axelsbergs centrum

Hägersten
Planerat

En ny detaljplan planeras för Axelsbergs centrum för att ge ett bättre fungerande centrum med bostäder och kommersiella lokaler. Samråd planeras till första kvartalet 2018.

Projektfakta

Vad?

Axelsbergs centrum ligger på båda sidor om Selmedalsvägen. En gångtunnel under vägen utgör förbindelsen mellan de båda delarna. I den södra delen finns tunnelbana, apotek och vårdcentral vid Axelsbergs torg. I den norra delen finns en livsmedelsaffär, mindre butiker samt samlingslokaler vid Hägerstens Torg.

Planarbetet ska ge förutsättning för ett bättre fungerande centrum med nytt torg, och kommersiella verksamheter i ett plan, samt fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Totalt omfattar förslaget ca 500 lägenheter och nya kommersiella lokaler vid ett nytt torg och en eventuell överdäckning av tunnelbanan. Befintlig matvaruaffär planeras att få ett nytt läge med entré mot det nya torget. Hushöjden varierar mellan 5-10 våningar.

Varför?

Området har ett attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik. Projektet kan skapa nya bostäder, mer service och ett nytt torg vid Axelsbergs centrum.

När?

Start-PM för planläggning av Axelsbergs centrum togs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2000. Programsamråd hölls 2002. Plansamråd för centrumområdet med överdäckning av tunnelbanestationen genomfördes i oktober-november 2005. Detaljplaneförslaget visades i januari-februari 2007.

Projektet låg vilande 2008-2014 i avvaktan på ett genomförandeavtal mellan Trafikförvaltningen (fd SL) och Stockholms stad för att reglera en eventuell överdäckningen av tunnelbanan. Våren 2014 återupptogs planarbetet med två större förändringar. Planområdets västra del omarbetas och utvidgas, och den norra delen av centrumområdet omarbetas. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2015 om ny inriktning för projektet med ett omarbetat centrum. Samråd planeras till första kvartalet 2018.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området. 

Bildgalleri

Illustration Axelsbergs centrum.
Illustration Axelsbergs centrum.
Axelsbergs centrum, visionsbild.
Axelsbergs centrum, visionsbild.

Kontakt

Abdallah Azam

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet i projektet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling