De två fastigheterna markerade på en karta över Solhem, Spånga.
De två fastigheterna Astern 2 och Astern 13 i Solhem markerade med rött.

Astern 2 och 13

Solhem
Planerat

Ägarna till fastigheterna Astern 2 och Astern 13 har ansökt om möjlighet för avstyckning för att kunna bygga ytterligare två småhus i kvarteret.

Projektfakta

Vad? 

Ägarna till fastigheterna har ansökt om avstyckning för komplettering med ytterligare två enbostadshus på fastigheterna. Fastigheterna Astern 2 och Astern 13 ligger i småhusområdet Solhem i Spånga med adresserna Drevkroken 34 och Piltgränd 7. Tomterna är ca 1300 kvm stora och bebyggda med var sitt enbostadshus i en våning med inredd vind.

Planområdet gränsar mot Drevkroken, Piltgränd samt fastigheterna Astern 10 och Astern 3.

Vem?

Båda fastigheterna är privatägda.

När?

Tidplan:

  • Plansamråd 2:a kvartalet 2017
  • Granskning 3:e kvartalet 2017
  • Antagande 4:e kvartalet 2017
Situationsplan äver de två fastigheterna.
Planförslagets placering av de nya enbostadshusen. Här är tomterna relativt plana. (Bild A. Skogelid)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Samråd om avstyckning av två fastigheter i Solhem, Spånga

Förslag till detaljplan 

Förslag till detaljplan där fastigheterna Astern 2 och Astern 13 i Solhem, Spånga styckas av för komplettering med ytterligare två enbostadshus på fastigheterna.

Planområde 

Fastigheterna Astern 2 och Astern 13 ligger i småhusområdet Solhem i Spånga med adresserna Drevkroken 34 och Piltgränd 7. Tomterna är ca 1300 kvm stora och bebyggda med var sitt enbostadshus i en våning med inredd vind. Planområdet gränsar mot Drevkroken, Piltgränd samt fastigheterna Astern 10 och Astern 3.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 2 maj till 22 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på öppet hus

Öppet hus hålls den 23 maj 2017, kl. 18 – 19 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.