I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter

Årstafältet Etapp 3

Östberga
Planerat

Mellan den 7 juni och den 20 augusti 2017 är det samråd om detaljplanen för den tredje etappen på Årstafältet. Här föreslår staden ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola, en idrottshall och butikslokaler. Under hela samrådsperioden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Projektfakta

Samråd 7 juni - 20 augusti 2017

Just nu är det samråd om detaljplanen för etapp 3.

Ta del av samrådsdokumenten här. Här hittar du också information om hur du lämnar synpunkter på förslaget.

Här kan du titta på detaljplaneförslaget:

  • Utställningsytan Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. 
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.
  • Årsta bibliotek, Årsta torg 5.

Detaljplanen: 400 lägenheter, en ny grundskola och en ny idrottshall

I etapp 3 föreslås tre bostadskvarter och ett stort skol- och idrottskvarter mellan parken och den planerade huvudgatan. Området är en viktig länk mellan Årstafältet och Östberga.

I detaljplanen föreslår staden ca 400 lägenheter, en F-9-skola för ca 900 elever, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, en idrottshall och verksamhetslokaler.

Ett viktigt mål med detaljplanen är att skapa en levande och trevlig stadsmiljö. Gatorna planteras med träd och byggnaderna utmed huvudgatan kommer att få lokaler för butiker och service i bottenvåningarna. Gatan utmed parken blir en del av ett sammanhängande stråk som sträcker sig runt den nya parken.

Bostäderna kommer att få bostadsgårdar med plats för utevistelse och småbarnslek. Även taken kommer till viss del att användas för terrasser och odling.

Byggherrar

De byggherrar som deltar i arbetet med detaljplanen är Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB. Skolfastigheter i Stockholm AB deltar i arbetet med F-9-skolan och förskolan. Fastighetskontoret ansvarar för att planera idrottshallen.

Tidplan

Detaljplanen är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 12 och 13 juni i Östbergaskolan. Granskning blir under våren 2018 och planen och antas tidigast hösten 2018. Byggstarten blir då hösten 2019 och första inflyttning ungefär ett år senare, hösten 2020.

Bakgrund

Den övergripande visionen är att utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel med fina offentliga miljöer. Den nya stadsdelen ska bidra till att koppla samman Årsta och Östberga som idag är ganska segregerade. Årstafältet ska vara en hållbar stadsdel, både ekologiskt, socialt, ekonomiskt och demokratiskt. Denna vision ska genomsyra arbetet även med etapp 3.

Etapp 3 blir också ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål: 40 000 nya bostäder till år 2020 och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Bildgalleri

Bilden visar en illustrerad plan över etapp 3.
Illustrationsplan över etapp 3. White arkitekter.
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Bilden visar den norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar en illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB
Illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB

Frågor och svar

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

David Kjellgren

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ek

Planhandläggare, Stadsbyggnadskontoret

Ansvarar för etapp 3

Sara Pény

Planhandläggare, Stadsbyggnadskontoret

Ansvarar för etapp 2

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten