Bilden visar en illustration över detaljplaneområdet för etapp 2.
Det streckade området är detaljplaneområdet för etapp 2.

Årstafältet Etapp 2, södra delen

Valla gärde och Östberga
Planerat

Staden föreslår fem nya kvarter med ca 630 lägenheter, lokaler för service och handel och två förskolor. Mitt i området planerar vi ett stadsdelstorg. Samråd om detaljplanen för hela etapp 2 hölls hösten 2015. Sedan dess har etapp 2 delats upp i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017.

Projektfakta

Centralt läge på Årstafältet

Visionen för Årstafältet är att skapa nya mötesplatser och en levande stadsdel. Etapp 2 har utformats i enlighet med denna vision. Etappen har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Etapp 2, södra delen, i korthet

Staden föreslår fem nya kvarter med ca 630 samt lokaler för service och handel, bland annat en större livsmedelsbutik och två förskolor. Mitt i området planerar vi ett stadsdelstorg som ska komma hela stadsdelen till del. Torget är också tänkt att fungera som en entré till den stora parken.

Genom att involvera flera olika byggherrar i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggherrar är Stadsutveckling i Stockholm AB, Åke Sundvall Projekt AB, Midroc Property Development AB, AB Familjebostäder, ICA Fastigheter AB.

Hur skiljer sig granskningsförslaget från samrådsförslaget?

Staden arbetar nu för att möjliggöra en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö förbi Årstafältet. Vi bedömer därför att vi inte längre behöver planera för en förlängning av tvärbanan in på Årstafältet. Det innebär att det utrymme för spårvägsspår som tidigare fanns på huvudgatan har tagits bort och huvudgatan har kunnat smalnas av. När det gäller förslagen till ny bebyggelse så har de bearbetats vidare av byggherrarna och byggrätterna inom kvarteren har justerats något.

Tidplan

Detaljplanen för den södra delen av etapp 2 är på granskning den 21 juni - 20 augusti 2017. Planen beräknas antas i kommunfullmäktige första kvartalet 2018. Byggstart för de nya bostäderna beräknas till 2019. Innan byggandet kan starta ska grundförstärkningar göras och nya ledningar, gator m.m. förberedas. Första inflyttning beräknas till 2020.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

David Kjellgren

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Anna Ek

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten