Tema Landskapsarkitekter
Projekt Planerat

Årstabergsparken del 4 - Blockriket

Årstadal

Blockriket kallas den sista etappen av Årstabergsparkens utbyggnad. Stockar och stenar lockar redan idag många till leklandskapet i skogen. Nu kompletterar vi med en lekplats för de mindre barnen med bland annat vattenränna och klätterdrake.

Projektfakta

Vid de fina utsiktsplatserna vid bollplanen och ute på klippan byggs träflak att hänga och grilla på, med utsikt över staden och kvällssol om man har tur.

Blockriket kommer att kunna nås via nya trappor och hissar från torget i öster eller via en ny trappväg från Sjöviksbacken i väster.

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Parkprogram för Årstabergsparken

Denna park är en del av parkprogrammet för Årstabergsparken som visar hur parksituationen i den nya täta stadsdelen Årstadal planeras när nu stadsdelens sista utbyggnader ska genomföras. Programmet innehåller idéer för utveckling av existerande parker, naturmarken, nya parker och torg och samband mellan dessa.

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. Färdigbyggt kommer det att bo ca 14 000 invånare här och ca 1 800 barn kommer att gå i förskolan och ännu fler barn kommer att gå i grundskolan. Förskolorna och skolorna nyttjar parkerna för sin dagliga uteverksamhet, då de egna gårdarna är små.

Redan för dagens behov är de nuvarande parkerna få och små, med ett hårt slitage som resultat. För att kunna erbjuda en god parktillgång för Årstadalsborna och en acceptabel utevistelse för skol- och förskolebarn genomförs nu en rejäl satsning på parker, torg och naturmark.

Läs mer om parkprogrammet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad