Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 3 - Kråkberget

Årstadal

Kråkberget har den nya skolan som granne och är därför rustad för mycket lek. Det kommer att finnas både hisnande höga rutschkanor och låga breda kanor för många på en gång. Den stora samlingsplatsen förses med ett vackert glastak som skydd mot både sol och regn.

Projektfakta

Denna tredje del av Årstabergsparken knyts till de andra delarna med trappväg mot Sjöviksbacken och belysta gångvägar mot norr och mot stadskvarteren i Årstaberg i söder.

Skogen kryllar av liv! I Årstabergsparken finns fågelholkar, insektshotell, fladdermusholkar samt tornseglarholkar utplacerade på lämpliga platser för att gynna fågel- samt insektslivet. De är alla målade i Årstabergsparkens gröna färg för att bättre synas för parkens besökare.

Tornseglare gillar att bo tätt tillsammans på högre höjd med fri inflygning och holkarna är därför placerade högt upp på berget i den västra delen av Kråkberget. Kråkor finna också att beskåda och spåren av dem finns överallt.

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Parkprogram för Årstabergsparken

Denna park är en del av parkprogrammet för Årstabergsparken som visar hur parksituationen i den nya täta stadsdelen Årstadal planeras när nu stadsdelens sista utbyggnader ska genomföras. Programmet innehåller idéer för utveckling av existerande parker, naturmarken, nya parker och torg och samband mellan dessa.

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. Färdigbyggt kommer det att bo ca 14 000 invånare här och ca 1 800 barn kommer att gå i förskolan och ännu fler barn kommer att gå i grundskolan. Förskolorna och skolorna nyttjar parkerna för sin dagliga uteverksamhet, då de egna gårdarna är små.

Redan för dagens behov är de nuvarande parkerna få och små, med ett hårt slitage som resultat. För att kunna erbjuda en god parktillgång för Årstadalsborna och en acceptabel utevistelse för skol- och förskolebarn genomförs nu en rejäl satsning på parker, torg och naturmark.

Läs mer om parkprogrammet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad