Visionsbild över seniorboendet vid Årstaberg 1.
Visionsbild över seniorboendet vid Årstaberg 1.

Årstaberg 1

Liljeholmen
Planerat

Projektfakta

Vad?

Detaljplaneförslag för fastigheten Årstaberg 1 i Liljeholmen innebär nya bostäder, centrumlokaler i bottenvåning och att ett befintligt gångstråk blir allmän park. Förslaget omfattar cirka 50 seniorlägenheter vid Sjöviksbacken 58, Årstaberg. Byggnaden i sju våningar mot gata ligger i ett suterräng läge där byggnaden är sex våningar mot gården.

Varför?

Seniorgården har som mål att skapa vackra och funktionella seniorbostäder i attraktiva lägen med närhet till grönområden, service och kommunikationer. I förslaget ingår även gemensamma ytor genom kvarterslokal. Byggnadens placering utgör en fond för en ännu inte byggd men planerad park varför kraven på kvalitativ utformning och gestaltning av byggnaden är extra höga.

Vem?

Seniorgården. Fastigheten ägs av JM AB.

När?

  • Start-PM: 27 oktober 2016
  • Samråd 21 juni – 1 september 2017
  • Granskning 1:a kvartalet 2018
  • Antagande 2:a kvartalet 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kontakt

Praktikarbete, Stadsbyggnadskontoret

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslag för fastigheten Årstaberg 1 i Liljeholmen innebär cirka 50 seniorlägenheter i sju våningar mot gatan Sjöviksbacken 58, Årstaberg.

Planområde

Årstaberg 1 i stadsdelen Liljeholmen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 21 juni – 1 september 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på Öppet hus

Öppet hus hålls tisdagen den 22 augusti 17.00 – 19.00, Årstadalsskolan, Sjöviksbacken 19.