Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM

Bostäder och ny förskola vid Arlabacken

Årsta
Pågående

Byggandet pågår för fullt i Årstastråkets första etapp. När området är klart kommer det att finnas 500 nya lägenheter och en ny förskola med sex avdelningar här. JM:s kvarter Lindes backe rymmer 181 lägenheter där inflyttning avslutats. Vid Linde station bygger Familjebostäder sina hus och JM:s kvarter Mejeriet och Lindes terrass pågår byggnation. Inflyttning startar i kvartal 3 respektive 4 2017.

Projektfakta

Stadens mark- och gatuarbeten

Just nu pågår arbeten på flera ställen i området. Det medför vissa störningar för dig som bor i närheten men vi gör vårt bästa för att minimera dem.

Johanneshovsvägen: Arbetet med att bygga arbetsgatan är i stort sett färdigt. Vi har lagt rör och ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme.

Arlabacken: Finplaneringen av Johanneshovsvägen kommer att starta hösten 2017. Det handlar till exempel om att lägga kantsten och göra planteringar. Vi kommer att börja i korsningen Arlabacken-Sandfjärdsgatan-Älvkällevägen.

Årstavägen är färdigrenoverad och har öppnats igen.

JM:s nya bostadsrätter

JM bygger 181 nya bostadsrätter i Lindes backe. Hela kvarteret beräknas var klart och färdiginflyttat under 2017.

I kvarteret Mejeriet, på östra sidan av Johanneshovsvägen, bygger JM 76 bostadsrätter. Sprängningsarbetet är färdigt och nu byggs stommen till de nya husen.

Även i JM:s tredje kvarter, Lindes terrass är bygget i full gång. Inflyttning startar i slutet av 2017.

Familjebostäders hyresrätter

Familjebostäder ska bygga 187 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. Under hösten 2015 gjordes markförberedande arbeten. Familjebostäders entreprenör Serneke är på plats för att bygga bostadshusen.

Bildgalleri

Bild på gata kantad av träd och hus. Bilar kör på gatan och människor promenerar.
Visionsbild på Mejeriet. Illustration: JM
Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Bild på gata med cyklar, människor och bilar. Gatan kantas av träd och hus
Visionsbild på Lindes backe. Illustration: JM

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Stefan Carlen

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Torbjörn Byrnäs

Byggledning, InfraKonsult, på uppdrag av Stockholms stad

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret
Flygfoto över hus och vägar samt byggarbetsplats
Flygfoto över Arlabacken, Årstastråket. Foto: Stockholms stad
  1. Lindes backe, JM, 181 bostäder, inflyttning april 2016-maj 2017.
  2. Linde station, Familjebostäder, 187 bostäder.
  3. Mejeriet, JM, 76 bostäder, preliminär inflyttning oktober 2017-mars 2018. Förskola med sex avdelningar i stadens regi, beräknas öppna i början av 2018.
  4. Lindes terrass, JM, 60 bostäder, preliminär inflyttning november 2017–februari 2018.

Så planeras stadsutveckling