Vägarbete vid Arenakopplet
Arenakopplet
Projekt Genomfört

Arenakopplets cykelbana förbättras

Johanneshov

Nynäsvägen är ett av stadens viktigaste pendlingsstråk med 6 500 cyklister under högsäsong. Sträckan på Nynäsvägens östra sida mellan Norra Arenakopplet och Olaus Magnus väg (cirka 200 meter) är idag kurvig där cyklister och gående leds runt via en träddunge.

Projektfakta

Rakare och bredare cykelbana

Uppdraget bygger på att se över sträckan för att möjliggöra en genare sträckning och om möjligt bredare på platser som medger detta. Cykelbanan får då en gen och bred sträckning som fungerar tillsammans med den befintliga natthållplatsen.

Dessutom har förberedande markarbeten för kommande lånecykelställ gjorts i nära anslutning till gång- och cykelbanan.

Kvarstående arbeten för våren 2014 är att lägga toppen på gång- och cykelbanan samt träd- och lökplantering. Slutnota: cirka 1 600 000 kronor (något dyrare än genomförandebeslut på 1 250 000 kronor då vi stoppade in förberedande arbete för lånecyklarna i ett sent skede).

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad