Arbetsstolen

Västberga
Planerat

Planändring för verksamheten vid Västberga Handel ska kunna fortsätta.

Projektfakta

Vad?

Västberga Handel bedrivs med ett tidsbegränsat bygglov som går ut 2017. Atrium Ljungberg har ansökt om en planändring så att bebyggelsen kan bekräftas i detaljplan. Därmed kan verksamheten som handelsplats fortsätta.

Varför?

I stadens översiktsplan Promenadstaden anges Västberga som ett industri- och terminalområde. Dessa områden vill man utveckla och värna i sin nuvarande funktion.

Fastigheten Arbetsstolen 3 ligger i Västberga och har ett strategiskt läge nära E4/E20. Här bedrevs i många år bageriverksamhet genom Schulstad och tidigare San Remobageriet. Fastigheten utgör ett välkänt landmärke strax utanför Hornstull i södra Stockholm. Byggnaden är en märkesbyggnad inom svensk industriarkitektur och har ett stort kulturhistoriskt värde.

År 2005 lades bageriverksamheten ned och därefter har tillbyggnader gjorts och ett parkeringsdäck i två plan. I samband med detta omvandlades också fastigheten till en handelsplats som nu består av Coop Forum och andra aktörer såsom Rusta, Budo Fitness, Cykloteket och Sporthuset.

Vem?

  • Atrium Ljungberg har inkommit med planansökan
  • Fastigheten ägs av Kommanditbolaget  Arbetsstolen 3

När?

  • Granskning november - december 2016
  • Antagande kvartal 1 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Kontakt

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret