Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Allgunnen

Årsta
Planerat

Kvarteret Allgunnen ligger i hörnet norr om Johanneshovsvägen – väster om Skagersvägen i Årsta. Här planerar staden ca 500 nya hyreslägenheter, 100 bostadsrätter och 2 förskolor.

Projektfakta

Nya bostäder, förskolor och öppen kvartersbebyggelse

Ca 600 nya bostäder, de allra flesta hyresrätter, planeras i kvarteret Allgunnen. Ungefär 130 av lägenheterna kommer att bli så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Läs mer om Stockholmshusen.

I kvarteret Allgunnen vill staden skapa en öppen kvartersbebyggelse med tydlig gatustruktur. Husen blir ungefär jämnhöga i 5-6 våningar. Vi planerar också ett nytt torg vid Johanneshovsvägen och flera nya förskolor.

JM, Familjebostäder, Stockholmshem och Fastpartner bygger

JM (ca 110 lägenheter), Familjebostäder (ca 130 lägenheter), Stockholmshem (ca 260 lägenheter) och Fastpartner (ca 100 lägenheter) är byggherrar.

Samråd i slutet av 2017

Detaljplanearbetet pågår sedan början av 2016. Tanken är att planförslaget ska gå ut på samråd i slutet av 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling