Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter

Åkeshovs sim- och idrottsanläggning

Åkeshov
Pågående

Stockholms stad renoverar och utvecklar just nu Åkeshovs sim- och idrottshall. Den nya anläggningen öppnar för allmänheten igen i januari 2018. Målet är en modern, funktionell och tillgänglig anläggning.

Projektfakta

Vad?

För Åkeshovs sim- och idrottsanläggning planeras följande:

  • en totalrenovering av badet, inklusive ytor som omklädningsrum, servering och träningslokaler,
  • en ny 25-meters simbassäng (till totalt 2 stycken),
  • en ny undervisningsbassäng (till totalt 2 stycken),
  • en plaskpool för barn samt,
  • tillgänglighetsanpassningar i hela anläggningen.

Vi utvecklar även gymnastik- och idrottshallens omklädningsrum och byter ut ventilationen.

Hela utemiljön kommer att göras om och bli tryggare för barn och ungdomar som rör sig till och från anläggningen. Den här delen av projektet har tillkommit efter att vi genomfört en barnkonsekvensanalys, där just trygghet varit i fokus.

I anläggningen kommer vi också att bygga flexibla, könsneutrala omklädningsrum.

Projektet möjliggörs genom en tillbyggnad på lokalerna och en omdisponering av de nuvarande ytorna. Innergården bygger vi in för att utveckla den till en öppen och ljus friskvårdsyta.

Varför?

När Stockholm växer ökar också stockholmarnas intresse för att besöka stadens verksamheter, det gäller till exempel våra sim- och idrottshallar. Vi behöver därför öka tillgången och närheten till ytor och anläggningar i staden som kan erbjuda fysisk aktivitet.

Åkeshov har idag stora renoveringsbehov och behöver rustas upp, men vi har också sett att just den här anläggningen har goda förutsättningar att utvecklas och byggas ut. En viktig aspekt är att Åkeshov har en oslagbar närhet till kollektivtrafiken.

När?

Arbetena genomförs 2015-2018. Den nya anläggningen öppnar i januari 2018.

Under tiden som arbetena pågår genomförs simskolor och simträning på Nälstabadet.

Allmänheten hänvisas till stadens andra badanläggningar, till exempel Vällingbybadet.

Vem?

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Bildgalleri

Översiktsbild Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter
Översiktsbild interiör Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter
Vy mot reception Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter
Vy mot gym Åkeshovs sim- och idrottsanläggning. Illustration Liljewall Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Jan Lind

Projektledare, Fastighetskontoret

Eric dos Santos

Enhetschef, Idrottsförvaltningen

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret

Presskontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/ Promenadstaden

Nyheter