Bilden visar en illustration över detaljplaneområdet för etapp 2.
Det streckade området är detaljplaneområdet för etapp 2.
Projekt Planerat

630 bostäder och ett nytt stadsdelstorg på Årstafältet, etapp 2, södra

Östberga

Granskningen för etapp 2, södra delen, avslutades den 20 augusti 2017. Staden planerar fem nya kvarter med ca 630 lägenheter, lokaler för service och handel och två förskolor. Mitt i området planerar vi ett stadsdelstorg. Detaljplanen väntas antas i kommunfullmäktige i början av 2018.

Projektfakta

Granskningen avslutad - vad händer nu?

Granskningen för etapp 2, södra delen, avslutades den 20 augusti 2017. Nu ska eventuella justeringar i detaljplanen göras. I början av 2018 väntas beslut om planen i kommunfullmäktige.

630 nya bostäder och två förskolor

Detaljplanen innehåller förslag på fem nya kvarter med ca 630 lägenheter, lokaler för service och handel, en större livsmedelsbutik och två förskolor. Mitt i området planeras ett stadsdelstorg som ska komma hela stadsdelen till del. Torget är tänkt att fungera som entré till den stora parken.

Genom att involvera flera olika byggherrar i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggherrar är Stadsutveckling i Stockholm AB, Åke Sundvall Projekt AB, Midroc Property Development AB, AB Familjebostäder och ICA Fastigheter AB.

Hur skiljer sig granskningsförslaget från samrådsförslaget?

Staden arbetar nu för att möjliggöra en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö förbi Årstafältet. I granskningsförslaget ströks därför planerna på en förlängning av tvärbanan in på Årstafältet. Det utrymme för spårvägsspår som tidigare fanns på huvudgatan har tagits bort och huvudgatan har kunnat smalnas av. När det gäller förslagen till ny bebyggelse har de bearbetats vidare av byggherrarna och byggrätterna inom kvarteren har justerats något.

Tidplan

  • Granskningen pågick 21 juni - 20 augusti 2017.
  • Antagande i kommunfullmäktige: första kvartalet 2018 preliminärt.
  • Byggstart för de nya bostäderna: 2019 preliminärt. Innan byggandet kan starta ska grundförstärkningar göras och nya ledningar, gator m.m. förberedas.
  • Första inflyttning: 2020 preliminärt.

Visionen för Årstafältet

Den övergripande visionen är att utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel med fina offentliga miljöer. Årstafältet ska bidra till att koppla samman Årsta och Östberga som idag är ganska segregerade. Årstafältet ska bli en hållbar stadsdel både ekologiskt, socialt, ekonomiskt och demokratiskt. 

Etapp 2 har utformats i enlighet med visionen. Etappen har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Kontakt

David Segerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Bilden visar kvarter A, 47 bostadsrätter. Stadsutveckling i Stockholm AB med Ettelva arkitekter.
Kvarter A, 47 bostadsrätter. Stadsutveckling i Stockholm AB med Ettelva arkitekter.
Bilden visar kvarter B, sett från huvudgatan, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Kvarter B, sett från huvudgatan, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Bilden visar kvarter B, mot torget, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Kvarter B, mot torget, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Bilden visar kvarter B, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Kvarter B, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Bilden visar kvarter E, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E med ICA-butik, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E med ICA-butik, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad