Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration: AIX Arkitekter.
Projekt Pågående

580 bostäder, verksamhetslokaler och förskolor i Älvsjöstaden

Älvsjö

Detaljplan 1 i planområdet Kabelverket omfattar kvarteret Kabelverket med sex kvarter. Totalt planeras ca 580 lägenheter, områdets huvudgata, lokaler för verksamheter och två förskolor.

Projektfakta

Sex kvarter i två kvartersområden 

Detaljplan 1 i planområdet Kabelverket omfattar kvarteret Kabelverket med sex kvarter. Totalt planeras ca 580 lägenheter, områdets huvudgata, lokaler för verksamheter och två förskolor. Bebyggelsen planeras att uppföras i två kvartersområden som hyser två kvarter nordost om de befintliga Dragspelshusen respektive fyra kvarter mot Solbergaskogen.

Mot huvudgatan tillåts tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i mellan 5-16 våningar varav tre högdelar som får en våningshöjd på 12-16 våningar. Mot Solbergaskogen samt i kvarteren nordost om Dragspelshusen tillåts bebyggelse i 4-8 våningar.

Kvarter 1 - JM och Varg arkitekter

Porten till nya Kabelverksområdet. Kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-8 våningar. med ca 135 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 2 - Familjebostäder och Varg arkitekter

Kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-6 våningar med ca 130 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 3 - JM och Arkitekturkompaniet

Lamell med varierade hushöjder, 6-8 våningar med 4 avdelningar förskola i byggnadens två nedre plan. Totalt ca 30 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 4 - JM och Arkitekturkompaniet

Två sammankopplade lameller, i 5-12 våningar med ca 85 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 5 - JM och Varg arkitekter

Två sammankopplade lameller, i 5-12 våningar med lokaler mot huvudgatan.Förskola i bottenvåningen, och ca 85 lägenheter i varierade storlekar.

Kvarter 6 - JM och KUB arkitekter

Två lamellvolymer kring ett samlande gårdsrum. Varierade hushöjder i 5-16 våningar. Lokalytor mot huvudgatorna, och ca 115 lägenheter i varierade storlekar.

Tidplan

  • Samrådstid pågick 18 oktober till 29 november 2013.
  • Öppet hus genomfördes 14 november 2013 på medborgarkontoret i Älvsjö.
  • Utställning pågick 2 juli till 27 augusti 2014.
  • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2014.
  • Den första etappen startade hösten 2015. Det är 133 hyresrättslägenheter av Familjebostäder, kvarter 2, och JM kvarter 1.
  • Inflyttning i etapp 1 är planerat till 2018
  • Byggstart för den andra etappen är inte bestämd. Byggtiden är beräknad till 4-5 år.

Bildgalleri

Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration: AIX Arkitekter.
Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
DP1: kv Kabelverket, DP2: kv Sandaletten, DP3: Älvsjövägen, DP4: Kämpetorpsskolan

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Läs mer om planområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad