I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Projekt Planerat

400 nya bostäder, ny grundskola och idrottshall på Årstafältet, etapp 3

Östberga

Den 20 augusti 2017 avslutades samrådet om detaljplanen för Årstafältets tredje etapp. Här planerar staden ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola, en idrottshall och butikslokaler. Nästa steg i arbetet är att sammanställa de synpunkter som kom in under samrådet och redovisa dem för stadsbyggnadsnämnden.

Projektfakta

Samrådet avslutat - vad händer nu?

Samrådet om detaljplanen för etapp 3 avslutades den 20 augusti 2017. Nu ska alla synpunkter som lämnades in sammanställas och redovisas för stadsbyggnadsnämnden. Eventuellt kommer bearbetningar av detaljplanen att föreslås. Våren 2018 skickas det omarbetade förslaget ut på granskning.

400 lägenheter, en ny grundskola och en ny idrottshall

Detaljplaneförslaget innehåller ca 400 lägenheter, en F-9-skola för ca 900 elever, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, en idrottshall och verksamhetslokaler.

Ett viktigt mål för etapp 3 (och för övriga Årstafältet) är att skapa en levande och trevlig stadsmiljö. Gatorna planteras med träd och byggnaderna utmed huvudgatan får lokaler för butiker och service i bottenvåningarna. Gatan utmed parken blir en del av ett sammanhängande stråk som sträcker sig runt den nya parken.

Bostäderna får gårdar med plats för utevistelse och småbarnslek. Även taken kommer till viss del att användas för terrasser och odling.

Byggherrar

De byggherrar som deltar i arbetet med detaljplanen är Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB. Skolfastigheter i Stockholm AB planerar F-9-skolan och förskolan. Fastighetskontoret ansvarar för att planera idrottshallen.

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd 7 juni - 20 augusti 2017. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 12 och 13 juni 2017 i Östbergaskolan.
  • Granskning av detaljplanen: våren 2018
  • Detaljplanen antas: tidigast hösten 2018. 
  • Byggstart: tidigast hösten 2019
  • Första inflyttning: ungefär ett år efter byggstart, hösten 2020.

Visionen för Årstafältet

Den övergripande visionen är att utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel med fina offentliga miljöer. Årstafältet ska bidra till att koppla samman Årsta och Östberga som idag är ganska segregerade. Årstafältet ska bli en hållbar stadsdel både ekologiskt, socialt, ekonomiskt och demokratiskt. Visionen genomsyrar även arbetet med etapp 3.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Bildgalleri

Bilden visar en illustrerad plan över etapp 3.
Illustrationsplan över etapp 3. White arkitekter.
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Bilden visar den norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar en illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB
Illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB

Frågor och svar

Kontakt

David Segerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ek

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad