Visionsbild på det föreslagna huset. Belatchew Arkitekter
Visionsbild på det nya huset. Både förslaget på byggnad och park kommer att utvecklas till samrådet. Illustration: Belatchew Arkitekter
Projekt Planerat

20 hyresrätter i Malongenparken

Södermalm

I Malongenparken på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin AB ett hus med ca 20 nya hyresrätter. Samråd om detaljplanen hålls i början av 2018 preliminärt.

Projektfakta

20 nya hyresrätter på kulturhistorisk mark

Stockholms stad planerar tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin AB ett nytt hus med ungefär 20 hyresrätter i Malongenparken vid Renstiernas gata på Södermalm. Parken har fått sitt namn efter huset Malongen som ligger intill parken och som är ett av Södermalms äldsta hus.

Det nya huset kommer att ha 3-6 våningar och verksamhetslokaler i en del av bottenvåningen. Kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt och flera av de befintliga byggnaderna är högt klassade enligt Stadsmuseet. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön i form av lågskalig träbebyggelse och omkringliggande stenstad.

Den mark där det nya huset planeras är idag parkmark och används som hundrastgård. I samband med att det nya huset byggs kommer även återstående delar av Malongenparken att rustas upp och ritas om för att samspela med det nya huset.

Läs om projektet på Byggfirman Erik Wallins webbplats.

Tidplan

  • 2015, december: Markanvisning till Erik Wallin AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, kvartal 1: Samråd om detaljplanen (preliminärt)
  • 2018, kvartal 4: Detaljplanen antas (preliminärt)
  • 2019, hösten: Byggstart (preliminärt)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Visionsbild på det föreslagna huset. Belatchew Arkitekter
Visionsbild på det nya huset. Både förslaget på byggnad och park kommer att utvecklas till samrådet. Illustration: Belatchew Arkitekter

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i stadsdel

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad