Flervåningshus. I förgrunden syns järnvägsspår och grönska. Foto: Lennart Johansson

Vasastaden

Vasastaden är en av tre stadsdelar i Norrmalms stadsdelsområde