En gata med villor på sidorna. Foto: Lennart Johansson
Foto: Lennart Johansson

Svedmyra

Svedmyra är en av stadsdelarna i Farsta stadsdelsområde.