Bilden visar en vision av Skansbron, sedd mot Södermalm. White arkitekter.
Skansbron, vy mot Södermalm, White arkitekter.

Södra Skanstull

Stockholms stad planerar en helt ny stadsdel kring broarna vid Södra Skanstull. Här planeras för cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort.

Projektfakta

Synpunkter från samrådet redovisas hösten 2017

Programförslaget var på samråd hösten 2016. Ungefär 2000 yttranden kom in. Många synpunkter rörde idrottsverksamheterna och badmintonhallen i området.

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har efter samrådet gått igenom synpunkterna och gjort en bedömning av om programmet behöver arbetas om och vilka frågor som behöver analyseras ytterligare. Under hösten 2017, preliminärt i november, kommer projektet att presentera en så kallad samrådsredogörelse för stadsbyggnadsnämnden. Det slutliga programmet kommer att godkännas i stadsbyggnadsnämnden under 2018.

Programförslaget i korthet

Ett program är ett övergripande förslag till hur ett område ska utvecklas.

En viktig del i programmet för Södra Skanstull är att stärka kopplingarna inom området och till och från området. Kopplingarna mellan Södermalm och närförort stärks genom den nya bebyggelsen kring broarna. Den nya gatan Diagonalen kopplar ihop de östra och västra delarna av Skanstull. Nya gång- och cykelvägar stärker kopplingarna både inom området och till närliggande områden.

Staden vill skapa större variation i området. Därför blandas de nya bostäderna med lokaler för kultur, idrott, handel m.m. Fler bostäder och olika aktiviteter gör området tryggare eftersom det blir folk i rörelse nästan hela dygnet runt.

Staden värnar om områdets starka identitet. Vi vill att de nuvarande verksamheterna ska vara kvar och gör dem mer tillgängliga med nya promenad- och cykelstråk och förbättrad kollektivtrafik.

Vi satsar på de befintliga grönområdena: Vi föreslår att järnvägsspåren däckas över vilket gör det lättare att ta sig fram i Eriksdalslunden. Strandpromenaden får nya aktiviteter som utegym, ledredskap och bryggor. I stadsdelen under broarna anlägger vi flera torg och parker.

Preliminär tidplan

  • Programsamråd hölls 1 september – 27 oktober 2016
  • Samrådsredogörelse för stadsbyggnadsnämnden november 2017
  • Programmet antas under 2018

Bildgalleri

Visionsbild av den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.
Visionsbild av den nya gatan Diagonalen, White arkitekter.
Bilden visar en vision av Skansbron, sedd mot Södermalm. White arkitekter.
Skansbron, vy mot Södermalm, White arkitekter.
Bilden visar en illustration av nya Slussparken i Södra Skanstull. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Slussparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB, White arkitekter.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB, White arkitekter.
Bilden visar en illustration på den nya strandparken. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Strandparken, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Bilden visar en illustration av nya Torget under bron i Södra Skanstull. Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.
Nya Torget under bron, Andersson Jönsson landskapsarkitekter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret