Slakthusområdet, Arenaområdet
Slakthusområdet, Arenaområdet

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel, service, nya parker och torg samverkar.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och cirka 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och står sida vid sida med ny arkitektur. Traditionen och historian tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang. Delar av Slakthusområdets företag flyttar till nya Larsboda livsmedelscenter.

Flertal förvaltningar berörda

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

Tidplan

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016, med ett antal olika dialogaktiviteter. Den 16 juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden samrådsredogörelsen för programmet. Godkännande av program och inriktningsbeslut för kommande arbete togs den 2 februari 2017.

Anbudstävling för ett kvarter av den första etappen pågår 31 mars till 23 april 2017. Arbetet med markanvisningsavtalen påbörjas under sommaren 2017.

Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper med start under 2017. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas.

Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart tidigast år 2030.

Mer om Slakthusområdet

Bildgalleri

Slakthusområdet
Slakthusområdet, park
Slakthusområdet, Rökerigatan
Slakthusområdet, Rökerigatan
Slakthusområdet, Arenaområdet
Slakthusområdet, Arenaområdet

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga, skicka den till oss som jobbar i projektet, via e-post, se adress under "Kontakt" .

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Eric Tedesjö

Projektledare, fastighetskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” belyser aktuella händelser och informerar om utvecklingen i projekt Söderstaden. Följande nyhetsbrev berör Slakthusområdet: 

Nyhetsbrev, Söderstaden, december 2015