Söderstaden
Med Söderstaden avses Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.

Söderstaden

Söderstaden är ett av stadens större utvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Ambitionen är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.

Projektfakta

Söderstaden består av fyra olika delar med sinsemellan olika karaktär, som utvecklas under olika skeden de närmaste decennierna.

  1. Globenområdet består av Hovet, Globen och Tele2 Arena med utveckling av nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.
  2. Slakthusområdet är ett renodlat verksamhetsområde som ska utvecklas till en stadsdel där bostäder, handel och företagande samverkar.
  3. I Södra Skanstull utvecklas nya bostäder, arbetsplatser och gatunät kring broarna för att göra det lättare att ta sig mellan Södermalm och söderort.
  4. Gullmarsplan och Nynäsvägen ska bli ett nav för cyklister och fotgängare, bilar och kollektivtrafik med utveckling av bostäder och arbetsplatser.

Mål och vision

Söderstaden ska fungera som Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt med ett brett utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen samt etableringar inom handel, kontor och service. Med många nya bostäder blir det en blandad stadsdel med trygga urbana stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt.

Tidplan

  • Globenområdet, markanvisningstävling för Arenan 9 pågick hösten 2016. Målet är att utse en vinnare i november 2017.
  • Slakthusområdet, godkännande av program och inriktningsbeslut togs den 2 februari 2017. Markanvisningstävling för delar av den första etappen pågick våren 2017. I juni markanvisades 120 lägenheter och i augusti ytterligare 176 lägenheter, en förskola och en idrottshall. 
  • Södra Skanstull, programsamråd hölls 1 september - 27 oktober 2016. I november 2017 presenteras en samrådsredogörelse för stadsbyggnadsnämnden.
  • Gullmarsplan-Nynäsvägen, beräknas starta kring 2020.

Bildgalleri

Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.
Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.
Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.
Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” belyser aktuella händelser och informerar om utvecklingen i projekt Söderstaden. Nyhetsbrevet skickas ut per post till boende i området kring Slakthusområdet, Globenområdet, Gullmarsplan och Skanstull. Du kan också ladda ner dem som PDF-filer här på webben.

Nyhetsbrev, Söderstaden, september 2016

Nyhetsbrev, Söderstaden, december 2015

Nyhetsbrev, Söderstaden, november 2013