Ett torg med några människor och ett få tal träd. Foto: Lennart Johansson
Foto: Lennart Johansson

Sköndal

Sköndal är en av stadsdelarna i Farsta stadsdelsområde.