En gata med ett ljust hus. Framför huset passerar människor och i bakgrunden syns flervåningshus. Foto: Lennart Johansson

Rinkeby

Rinkeby är en av fem stadsdelar i Rinkeby-Kista Stadsdelsområde.

Nyheter

Karta över stadsdelen Rinkeby.

Uppdaterad