Flervåningshus. I bakgrunden syns Hötorgsskraporna och NK-skylten. Foto: Lennart Johansson

Norrmalm

Norrmalm är en av tre stadsdelar i Norrmalm stadsdelsområde.

Nyheter

Karta över stadsdelen Norrmalm.

Uppdaterad