Stadsutveckling i City

Ta chansen att påverka Citys framtid! Den 1 juni-31 augusti bjuder staden in till dialog och samråd med möjlighet för dig att tycka till om den framtida utvecklingen i Stockholms mest centrala kvarter.

I takt med att Stockholm växer behöver även Stockholms City förändras för att fortsätta fungera som Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta.

Projekt City samordnar olika aktörer och de stadsutvecklingsprojekt som pågår i innerstaden, främst inom Norrmalms stadsdel. Det är både stora och små projekt, några i tidig planering och andra som nästan är färdiga, till exempel Citybanan som invigs nu i sommar. Nobel Center ska byggas på Blasieholmen och Vasagatan ges bättre framkomlighet för cyklar. Området kring Tegelbacken och Centralen utreds för att skapa en bättre trafiksituation och en trevligare miljö för gående och cyklister.

 

Tyck om City!

Samråd och dialog 1/6-31/8

Under sommarmånaderna 2017, 1 juni–31 augusti, genomför Stockholms stad ett samråd och dialog kring Citys framtida utveckling där alla har möjlighet att delta.

Vi vill höra dina tankar och synpunkter runt de riktlinjer och idéförslag som presenteras i Program för City och Trafik- och gatumiljöplan för City.

Klicka på länken Tyck om City! för att delta. Där kan du svara på fyra frågor och placera ut kartnålar för att kommentera och ge förslag om specifika platser. Du kan även utforska förslagen och läsa mer om program och planer. För dig som vill utforska City i en 3D-karta finns även den möjligheten.

Programförslaget visas1 juni–31 augusti också i Fyrkanten,Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets ordinarie öppettider.

Nyheter

Genomförda projekt

Sju strategier

Visionen för City togs i Kommunfullmäktige 2012 och utgår från sju övergripande strategier för utvecklingen av City. Visionen har under 2017 konkretiserats genom Program för City och Trafik- och gatumiljöplanen som är ute på samråd och remiss från den 1 juni – 31 augusti.

Läs hela visionen för City här.

Bildgalleri

Visionsbild Brunkebergstorg.
Den nya stationsentrén på Vasagatan mitt emot Centralstationen, gemensam entré för tunnelbane- och pendeltågsresenärer.
Den nya stationsentrén på Vasagatan mitt emot Centralstationen, gemensam entré för tunnelbane- och pendeltågsresenärer.
Till- och ombyggnad av Galleriankvarteret.
Till- och ombyggnad av Galleriankvarteret.
Lokalerna i Hästskon 12 ska rustas upp och 30 nya lägenheter byggas i fastigheterna.
Lokalerna i Hästskon 12 ska rustas upp och 30 nya lägenheter byggas i fastigheterna.
Spårvägen kommer att förlängas från Hamngatan via Sergels torg och vidare till centralstationen på Klarabergsgatan.
Spårvägen kommer att förlängas från Hamngatan via Sergels torg och vidare till centralstationen på Klarabergsgatan.
Trafikmiljön förbättras för gående i området kring Mäster Samuelsgatan-Biblioteksgatan
Trafikmiljön förbättras för gående i området kring Mäster Samuelsgatan-Biblioteksgatan
Hos Nobel Center ska nobelpristagarna och deras insatser presenteras. Byggnaden planeras även innehålla bibliotek, restaurang, kafé och butik.
Hos Nobel Center ska nobelpristagarna och deras insatser presenteras. Byggnaden planeras även innehålla bibliotek, restaurang, kafé och butik.

Kontakt

Christina Norén

Projektledare, exploateringskontoret

(svarar på genomförandefrågor)

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)