Pågående arbeten

Flygbild över Hagastaden, september 2017. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Flygbild över Hagastaden, september 2017. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Se vad som händer i Hagastaden just nu. Vi har tre webbkameror som uppdateras var femte minut. Vy över arbetet med tunnlarna och Norra Stationsområdet, vy över Torsplan och vy från Karolinska sjukhuset hittar du här.

Kvartersutbyggnad

Vem bygger i Hagastaden? Det pågår många projekt samtidigt i Hagastaden. På kartan nedan kan du se vilka arbeten som pågår i området just nu och hitta kontaktinformation till de som bygger.

Pågående arbete - aktörer

1. Stockholms stad bygger lokalgator. 08-508 264 22
2 & 5. Einar Mattsson bygger lägenheter. 08-586 263 00 www.einarmattsson.se
3. Veidekke bygger lägenheter. 08-635 61 00 www.veidekke.se
4. IKANO Bostad bygger lägenheter. www.ikanobostad.se
50 & 51. Oscar Properties bygger lägenheter 070-141 39 98. http://oscarproperties.com

Utbyggnaden av Hagastaden ska pågå i 15 år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Överdäckning av E4/E20 och Värtabanan

En förutsättning för Hagastadens framväxt är att en 750 meter lång sträcka av E4/E20 och Värtabanan tunnlas in. E4/E20 är en av Sveriges mest trafikerade vägar och arbetena måste ske med trafiken igång, vilket medför trafikomläggningar under hela byggtiden för att upprätthålla framkomligheten. Värtabanan och E4/E20 har letts om till temporära lägen och arbeten med överdäckning har påbörjats. Arbetet utförs av Stockholms stad och Trafikverket. Den södergående tunneln öppnades i mars 2015, norrgående tunnel öppnade våren 2016.

2016 inleddes arbetet med att bygga järnvägstunneln. Den beräknas kunna tas i drift 2018 eller 2019.

Mer bygginformation

Vi är flera aktörer som är med och bygger Hagastaden, och för att underlätta för dig som söker information om pågående arbeten publicerar vi aktuell bygginformation på en gemensam webbplats, hagastaden.se. På sajten hittar du kontaktuppgifter till alla aktörer som bygger på området.

Uppdaterad