Nyhetsbrev

Prenumerera på Hagastadens nyhetsbrev och ta del av de senaste nyheterna från projektet.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

2017

December
Fler hyresrätter i Hagastaden, att söka barnomsorgsplats i Hagastaden, informationsmöte på Station lockade rekordpublik, Hagastadens medverkan på hackathon om social hållbarhet och stadsdelen har fått sina första invånare.

Oktober
Informationsmöte i Hagastaden den 9 november, Norra Stationsgatan börjar fyllas med liv, White Arkitekter utvecklar östra Hagastaden och Hagastaden har fått en ny projektchef.

Juni
Tillbakablick på Öppet hus, Norrbackatäppan rustas upp när staden växer, tyck till om den nya järnvägen, Nya Karolinska vinner designpris och Sveriges och Hagastadens jakt på Europeiska läkemedelsmyndigheten fortsätter. 

Maj
Öppet hus om Hagastaden 19-20 maj, branschseminarium om den levande Hagastaden, två nya byggaktörer får markanvisning och Hagastaden på fjärde plats i en omröstning om bästa framtidsläge.

Februari
De första flyttar in i Hagastaden, Torsplan 2 uthyrt och inflyttat, Röster från informationsmötet, Emmy Rappe, Detaljplanearbete och Save the date 19-20 maj.

2016

Oktober
Ny skola och större utrymme för Tullhusen, Gång- och cykelplaner i fokus vid nästa informationsmöte den 23 november, Från Gullmarsplan till Hagastaden på 15 minuter – nu startar samrådet för Gula linjen, Södra delen av Anna Steckséns gata har bytt namn och Nytagna flygbilder.

Mars
Norra Tornen har startat och Byggstart av den sista tunneln i Hagastaden.

Uppdaterad